Musikmuseet Fames Utställningar

Musik i Finland och dess makare är i huvudrollen i Musikmuseet Fame. Modern teknologi skapar nya och mångfaldiga musik- och museiupplevelse för besökare. Det fördomsfria museet kombinerar olika musikstil och bjuder besökare på att upptäcka och undersöka.

Vi uppmuntrar alla att delta! Du kan till och med sjunga, lära dig mer om finländska artister, dansa och naturligen lyssna på massor av musik.