Samarbetspartners

Musikmuseet Fame skulle aldrig ha födts utan samarbete med många företag, offentliga och privata. Musikmuseet samarbetar t.ex. med staten, Helsingfors stad, Finlands Nationalmuseum, Helsingfors Stadsmuseum, musikorganisationer och media. Samarbetsavtalen med de ledande företagen på/i branchen är drivkrafterna bakom Musikmuseet och garanterar kontinuiteten i museet och dess framtida utveckling.

Finlands Nationalmuseum och Helsingfors Stadsmuseum är nära involverade i projektet, vilket ger expertis  i innehållsplanering och implementering inom museer branch. Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad är också nära involverade i projektet.

HUVUDPARTNERS

TEKNISKA PARTNERS

MEDIAPARTNERS

SAMHÄLLSPARTNERS

RÄTTIGHETSHAVARE