AINO ACKTÉ

Internationell operastjärna, främjare av finska opera, initiativtagaren till Nyslotts operafestivalen

(Bild: Photo Albin / Historiska bildsamlingen / Museiverket)