Garantiföreningen

Ändamålet till Musikmuseet Fames garantiförening är att stöda museets operation så att museet kan garanteras tillräckliga finansiella och mänskliga resurser. Målet är att Musikmuseet Fame är på en hög nivå, då det gäller både innehåll och teknologi. Föreningens avsikt är att vårda och utveckla finländska musikkultur, samt att stöda unga musiker och samarbeta med musikskolor.

Stöd finländska musik. Musiker och musikmakare i Finland är värda ett osökt ställe där deras livsverk presenteras genom storyer och musikupplevelser, till oss alla.