Kannatusyhdistys

Musiikkimuseo Famen kannatusyhdistyksen tehtävänä on tukea Musiikkimuseo Famen toimintaa, jotta museolle voidaan taata riittävät taloudelliset ja henkiset resurssit. Tavoitteena on, että Musiikkimuseo Fame on sekä sisällöllisesti että teknologisesti kansainvälisellä huipulla.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen musiikkikulttuurin vaaliminen ja kehittäminen sekä nuorten muusikoiden tukeminen ja yhteistyö musiikkioppilaitosten kanssa.

Tue suomalaista musiikkia. Suomen muusikot ja musiikintekijät ansaitsevat heille kuuluvan arvon sekä luontevan paikan, jossa heidän elämäntyötään esitellään tarinoiden ja musiikkielämysten avulla meille kaikille.