Om Musikmuseet Fame

Musikmuseet Fame, i Pasila, Helsingfors, är ett modernt, upplevelsemässigt museum som presenterar finländska musik på olika sätt och genom många genrer. Strävan för museet är att höja den finländska musikens värde och respektera alla musikmakare. Fyndiga teknologiska innovationer är en del av vår ideologi, varmed vi välkomnar våra besökare att delta och prova.

Museets hjärta är Finnish Music Hall of Fame, grundad år 2018, som årligen fullkomnas av nya meriterade medlemmar. Vår utställning presenterar de nyaste Hall of Fame medlemmar på mångsidiga sätt. I den permanenta utställningens olika funktionella rum ska du fördjupa dig i musikens värld. Dessutom förevisar vi temporära utställningar, där varierande teman av musik presenteras.

Musikmuseet Fame och Restaurang Fame för samman musikälskare genom att ställa till evenemang och konserter med mera, tillsammans med olika aktörer i musikområdet.