DALLAPÉ

En långlivad dansorkester, ljuden för dragspeljazz, mångfaldig underhållare

(Bild: Aarne Pietinen Oy / Helsingfors stadsmuseum)