EINOJUHANI RAUTAVAARA

En modernistisk tonsättare som sammanförde flera olika slags kompositionstekniker och stildrag, tillhör till de mest bekanta inhemska tonsättare. Vid Sibelius-Akademin var Rautavaara professor i komposition och handledde många framgångsrika finländska moderna tonsättare.

(Bild: Petri Tynkkynen / Lehtikuva)