ESA-PEKKA SALONEN

Kapellmästare med en lång och framgångsrik karriär, stiligt varierande tonsättare, debattör om musikpolitiska ärendena

(Bild: Benjamin Suomela)