HARMONY SISTERS

Syskonen Raija, Vera och Maire Valtonen var en internationellt framgångsrik trio, som var den första kvinnogruppen som hade en lyckad karriär i Finland i 1930–1950-talen.

(Bild: Tuntematon / Maarit Niiniluoto)