J. ALFRED TANNER

J. Alfred Tanner var kuplettsångare, han skrev kuplettexter och uppträdde på olika håll i landet. Många av musikstyckena på Tanners repertoar är fortfarande populära allsånger.

Bild: Lauri Jauhiainens arkiv / Musikarkivet