JEAN SIBELIUS

Internationellt framgångsrik tonsättare, nationaltonsättaren, nationalromantiker

(Bild: Ivar Rafael Helander / Historiska fotosamlingen / Museiverket)