SUSANNA MÄLKKI

Susanna Mälkki som bytte cellon mot dirigentpinnen har snabbt blivit en i raden av våra internationella stjärndirigenter.

Bild: Jiyang Chen / Fidelio Arts