TOIVO KUULA

Toivo Kuula hann efter studierna med en karriär som tonsättare i endast ett decennium, men hans verk räknas trots det till de mest minnesvärda inom finsk musik.

Bild: Wilho Dufva / Museiverket