TOIVO KÄRKI

Påverkare av schlagermusiken efter krigstiden, produktiv, en jazz-man

(Bild: UA Saarinen / UA Saarinens samling / JOKA / Museiverket)