TOIVO KÄRKI

Sodanjälkeisen iskelmän johtohahmo ja vaikuttaja, tuottelias kansan musiikkimaun tuntija, jazzmies.

(Kuva: UA Saarinen / UA Saarisen kokoelma / JOKA / Museovirasto)