Hårt arbete! Kvinnor i populär musik

17.10.2019 - 2.2.2020

Bilden av kvinnor som gör populär musik i Finland har nyligen förändrad och blivit mer mångsidig. En kvinna i dag är allt annat än en “bara” sångare. Dessa ihärdiga musikspelare komponerar, skriver sångtexter, spelar många instrument, producerar inspelningar, leder band och handlar sin egen publicitet och karriär.

Sex kvinnor med olika bakgrunder från olika generationer och musikgenrer har intervjuats för utställningen. Historierna om Vicky Rost, Jonna Tervomaa, Mira Luoti, Litku Klemetti, Saara Aalto och Nelli Matula formar en bild av bestämda, envisa, ambitiösa och strikta artister. Allt görs av sig själv, om det inte finns färdiga kanaler för att förverkliga sin vision.

Fortfarande måste kvinnor jobba hårdare för att få uppskattning för populärmusik som traditionellt domineras av män. För kvinnor ör musik hårt arbete!