Musikmuseet Fame har sammanställt Ville Maljas intima porträtt av finländska aktörer inom musikfältet till en utställning kallad Sjungande ikoner. Vi får se bl.a. Ismo Alanko, Mariska, Eino Grön, Anna Eriksson, Vilma Jää och tiotals andra av Finlands främsta artister samt påverkare i marginalen.

Johnny Cashs långfinger. Patti Smith i vit skjorta, svarta hängslen och med jackan slängd över axeln – hela artisten utkristalliserad i ett fotoporträtt. Foton kommenterar, bygger upp och förnyar vårt kollektiva minne. De kan vara smickrande och uppmuntrande, men också grymma och taktlösa. Tiden stannar upp för ett ögonblick – ett skott som lika gärna kan skapa som döda.

I allmänhet smickrar konstnärsporträtt sina motiv, men serien Sjungande ikoner synar allmänt kända karaktärer också kritiskt. Bilderna är mer finslipade än traditionella dokumentärfoton och avviker följaktligen från traditionell fotojournalistisk kanon, men i utställningen som helhet ligger den främsta styrkan i närvaron: De konstnärer som valts ut för utställningen har Ville Malja avportätterat både länge och väl.

Ville Malja är en prisbelönt fotograf från Helsingfors. Hans bilder förmedlar närvaro, äkthet och livets skönhet. Malja inledde sina studier i fotografi vid Lahtis designinstitut 2002. Samtidigt fick hans internationella karriär som musiker i bandet Lapko en flygande start och han avbröt studierna på grund av upprepade turnéer. År 2007 återgick Malja till studierna och tog examen. Allt sedan dess har han arbetat som frilansfotograf. I dag turnerar han världen runt som sångare i bandet Moon Shot.