Poikkeusaukiolo 20.1.

Maanantaina 20.1. Museo auki poikkeuksellisesti 12.00 - 21.00.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Finnish Music Hall of Fame Oy
Y-tunnus: 2798495-1
Eerikinkatu 4 A 2, 00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Benjamin Herala
benjamin.herala(at)fmhof.fi

3. Rekisterin nimi

Musiikkimuseo FAME Cardu käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään etu- ja jäsenkorttien tarjoamiseksi Cardu-palvelussa.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Käyttäjän nimi, sähköposti, puhelinnumero
  • Teknistä tietoa kuten asennettu Cardu-sovellusversio ja puhelimen tyyppi
  • Käyttäjän kortit ja kortille syöttämät tiedot sekä kortin jakelun yhteydessä kortille tallennetut tiedot
  • Kuponkien, leimapassien ja vastaavien käyttötiedot
  • Käyttäjän luvalla paikkatietoa paikallisten sisältöjen näyttämiseksi
  • Palvelun kautta käyttäjälle lähetetyt viestit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä etu- ja jäsenkortteja tarjoavilta organisaatioilta korttien jakelun ja ylläpidon yhteydessä. Osa rekisterin tietosisällöstä kertyy Cardu-sovellusta käyttämällä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterissä olevia henkilöön liittyviä yleisiä ja korttikohtaisia tietoja luovutetaan kyseisen kortin tarjoavalle organisaatiolle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävien teknisten keinojen avulla suojattuja.

Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjällä ja musiikkimuseo FAMEn työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.